Mercantil

  • Estatuts
  • Actes de reunions
  • Licitacions
  • Contractes d’ocupació
  • Tota documentació per al Registre Mercantil
  • Escriptures de Fusió per Absorció
  • Compravenda d’accions/participacions
  • Convenis col·lectius

Tot tipus de documentació corporativa