Altres

  • Universitat de les Illes Balears – Articles per a revistes especialitzades i discursos per a conferències per als professors de pedagogia, fisiologia, comptabilitat, turisme i història antiga. Revisió d’estudis i recerques escrits en anglès per no natius. Articles i discursos sobre Junípero Serra.
  • Documents i assajos sobre arquitectura antiga i moderna, i una important guia turística amb rutes de senderisme, patrimoni, costes, etc.
  • Actualitzacions de la web de la xarxa de transport públic de Mallorca – actualitzacions diàries de la web d’un gran magatzem.
  • Un llibre sobre una societat d’alimentació – la web d’un banc
    Cates de vi i de ginebra